Wettelijke voorschriften voor de F.lli Saclà S.p.A.-website

Maatschappelijke zetel: C.so Stati Uniti 41, 10129 Torino
Hoofdzetel en werkplaats: P.zza Amendola 2, 14100 Asti
Bedrijvenregister van Turijn: 01070500010
Maatschappelijk kapitaal: € 6.000.000 (volledig vrijgemaakt)

LEES VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ZORGVULDIG DE VOLGENDE VOORWAARDEN. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE IMPLICEERT DE AANVAARDING VAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. ALS MEN DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, KAN MEN DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

Gebruik van de website

De gebruiker zal deze website gebruiken en erop surfen op zijn/haar eigen risico. Tenzij anders uitdrukkelijk gespecifieerd, wordt de inhoud van deze website ter beschikking gesteld ‘zoals deze is’ en ‘zoals beschikbaar’.
Men kan op deze website vrijuit surfen.
De gebruiker aanvaardt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze website.

Disclaimer

Hoewel de grootste voorzichtigheid aan de dag werd gelegd in verband met de informatie die op deze website ter beschikking staat, kan F.lli Saclà S.p.A. het nut, de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. Zo ook kan de veiligheid van de website, inclusief en niet limitatief het feit dat de website vrij van fouten of defecten zou zijn, niet gegarandeerd worden. Noch kan gewaarborgd worden dat elk onderdeel op elk ogenblik perfect werkt. Bovendien kan F.lli Saclà S.p.A. (of haar licentiehouders) niet verzekeren zich eventueel voordoende problemen op te kunnen lossen, of dat de homepage of de server van deze website geen virussen of gevaarlijke inhoud bevat.

F.lli Saclà S.p.A. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, inclusief die door verspreiding van virussen naar de computer van de gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige voorzorgen dienaangaande te nemen, zodat om het even wat hij/zij mag beslissen om te downloaden en gebruiken vrij is van elementen met schadelijk karakter, zoals virussen, wormen en ‘Trojaanse paarden’.

De inhoud van de website van F.lli Saclà S.p.A. staat louter informatief ter beschikking. F.lli Saclà S.p.A. neemt geen enkele verantwoordelijkheid, welke dan ook, voor elke onvolkomenheid of voor elke veronachtzaming die kan voorkomen in de informatie en het advies dat ter beschikking gesteld wordt.

F.lli Saclà S.p.A. kan niet verplicht worden om alle door de gebruikers naar de site getransfereerde berichten en informatie (alsook hun inhoud zoals gebruikersgegevens) te verifiëren en kan ook niet verplicht worden verantwoordelijkheid te dragen met betrekking tot de gegevens van de gebruikers.
Op occasionele basis kan F.lli Saclà S.p.A. beslissen om de gegevens van de gebruikers, die deze in de site invoeren, te controleren, evenals zij kan beslissen om bepaalde gegevens van gebruikers te elimineren en/of te weigeren.

F.lli Saclà S.p.A. aanvaardt geen enkele confidentiële informatie of informatie met copyright, getransfereerd via haar website.

Aanpassingen van de gebruiksvoorwaarden

F.lli Saclà S.p.A. behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden zoals hier beschreven om het even wanneer aan te passen, zonder voorafgaande verwittiging. De herziene versie wordt op de website geplaatst en door de website te gebruiken aanvaardt u het bovenstaande. Om deze reden is het aangeraden om deze pagina regelmatig te consulteren, om zo op de hoogte te blijven van de recentste aanpassingen.

Informatie over de intellectuele eigendom

Alle teksten, software (inclusief de broncode en onderwerp), visueel of ander materiaal, informatie en elke andere vorm van inhoud op deze website is de eigendom van F.lli Saclà S.p.A. of haar licentiehouders, staat onder copyright, trademark en andere intellectuele eigendomsrechten en is beschermd door lokale wetten wereldwijd of door internationale overeenkomsten en/of andere wetten van toepassing.
F.lli Saclà S.p.A. laat weten dat de informatie, de beelden, de tekst, de video- en audio-elementen en de foto’s (collectief hierna ‘materiaal’ genoemd), opgeslagen op de website, beschermd zijn door de wet op het copyright en het bekijken en downloaden van het materiaal dat beschikbaar is op deze website (‘site’) toegestaan wordt voor persoonlijk gebruik alleen, en niet voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de aantekeningen over het copyright en andere eigendomsrechten gehecht blijven aan de kopies van het originele materiaal.
Elke wijziging dan ook van het materiaal, opgeslagen op de site, en reproductie, publiek verzenden, uitvoering, distributie of elk ander gebruik ervan voor publieke of commerciële doelstellingen of voor winstbejag is verboden. Zo ook is elk gebruik van bovenvermeld materiaal op elke andere website of webomgeving voor om het even welke doelstelling verboden. Het materiaal, beschikbaar op deze site, staat onder copyright en elk niet geauthoriseerd gebruik impliceert de overtreding van het copyright, trademark of de andere wettelijke voorzieningen. Door aanvaarding van de hier beschreven voorwaarden mag u geen trademark of copyright wijzigen of verwijderen. De basiselementen die de F.lli Saclà S.p.A.-website vormen mogen niet gecopieerd of nagemaakt worden, zelfs niet gedeeltelijk. Geen enkel logo, grafisch element, geluid of beeld, afkomstig van de F.lli Saclà S.p.A.-website, mag gecopieerd of getransfereerd worden, zonder de specifieke authorisatie van F.lli Saclà S.p.A.
Alle von der F.lli Saclà S.p.A. veröffentlichten Informationen werden dem nutzer kostenlos zur Verfügung gestellt – ausgenommen dort, wo es anders erwähnt ist.
F.lli Saclà S.p.A. verbiedt het gebruik (inclusief en niet limitatief elke duplicatie, wijziging, aanpassing, transmissie, vertaling, verkoop, advertentie) van de inhoud zonder een voorafgaande toestemming, die schriftelijk aangevraagd moet worden bij F.lli Saclà S.p.A., tenzij om de inhoud te bekijken op het scherm van uw eigen computer en er exemplaren van af te drukken voor louter private doeleinden en niet om winst te maken of voor elk ander wettelijk gebruik.
Elke individuele kopie van het materiaal is altijd inclusief de nota over het copyright die bij het origineel hoort. In geval van overtreding van deze voorwaarden, zoals hier gespecifieerd, zal de toestemming om de site te gebruiken stopgezet worden en elk gedownload of afgedrukt materiaal zal onmiddellijk vernietigd worden.

U aanvaardt:

• het web niet te gebruiken voor illegale doelstellingen
• de rechten van andere mensen niet te overtreden
• niet storend op te treden voor de normale werking van deze website
• geen enkele link te leggen naar deze site, zonder toestemming of zonder schriftelijke toestemming daarvoor
• geen enkele link te leggen naar deze site, zonder toestemming of zonder schriftelijke toestemming daarvoor

Producten

De informatie op deze website, verstrekt door F.lli Saclà S.p.A., verwijst mogelijks naar F.lli Saclà S.p.A.-producten die niet geadverteerd en verdeeld worden in uw eigen land. In dat geval betekent het niet dat de referenties naar deze producten impliceren dat F.lli Saclà S.p.A. de intentie heeft om die producten te commercialiseren en verdelen in uw land. Gelieve uw plaatselijke vertegenwoordiger te contacteren betreffende alle informatie over de producten, programma’s en diensten die beschikbaar zijn in uw land.