De Saclà-methode

Een grote ecologische boodschap in een klein potje!

peperonata-carmagnola

Saclà ontwikkelt al 75 jaar lang zijn producten met zorg, kundigheid en liefde.

Wij dragen respect voor traditie hoog in het vaandel en beroepen ons op de degelijkheid van de ambachtelijke technieken van onze voorouders om onze groenten te kweken en te bewaren. Daarbij respecteren we zoveel mogelijk het ritme van de seizoenen. Reeds decennialang onderhouden we nauwe samenwerkingscontacten met onze landbouwers en producenten en investeren we samen in kwaliteit en duurzaamheid. Samen strijden we tegen het gebruik van pesticiden en andere schadelijke producten en geven we de voorkeur aan een meer biologische aanpak in de landbouw. Wij zijn voorstanders van eerlijk voedsel en die stelling verdedigen we door de vakkundigheid en de middelen van onze voorouders in te zetten. Zo zijn we er zeker van dat toekomstige generaties verder kunnen blijven genieten van de ontelbare weldaden van moeder Natuur.

Onze stelregels

potatoesSaclà zet zich in om op een verantwoorde manier om te gaan met ecologische risico’s en gevolgen. Onze doelstellingen zijn transparant, de vooropgestelde objectieven zijn realistisch en wij meten het succes ervan aan de hand van ons milieumanagementsysteem (MMS). Wij dragen onze boodschap uit en brengen de vooruitgang die we boeken ook onder de aandacht binnen onze onderneming en daarbuiten. Wij wijden de helft van onze energie aan het wereldkundig maken van onze ecologische filosofie en aan het overtuigen van anderen om zich bij ons aan te sluiten. Wij zijn er stellig van overtuigd dat duurzaam goed is voor de bedrijfsvoering. Wij willen een promotor zijn door echt het verschil te maken en daar werken we elke dag aan. Om daarin te slagen, houden we te allen tijde onze klanten en hun behoeften voor ogen, zonder de focus te verliezen op wat echt uitvoerbaar is.

Wij vinden dat er te veel woorden worden vuilgemaakt aan klimaatverandering. Er moeten oplossingen komen. Wij blijven niet bij de pakken zitten en hebben besloten om vijf eenvoudige regels te hanteren:

prodotti-confezionati-macchina

1. Wij verminderen de hoeveelheid koolstofdioxide die we produceren

Door het energieverbruik bij de productie terug te dringen aan de hand van betere technieken zoals thermische recyclingsystemen, het beperken van thermisch verlies en het terugwinnen van warmte. Door ons energieverbruik terug te schroeven aan de hand van eenvoudige bezuinigingsinitiatieven zoals het doven van lichten, uitschakelen van computers en van klimaatregelingsystemen. Door duurzame energie te gebruiken, zoals via de installatie van zonnepanelen op ons hoofdkantoor en fabriek in Asti, stoten we per jaar 350 ton minder CO2 uit. We zijn tegen ontbossing, want de bomen zijn de longen van de wereld. Bomen absorberen CO2 en produceren zuurstof.

campo-basilico-uomini

2. Wij verminderen de hoeveelheid afvalstoffen die we produceren

Dat doen we aan de hand van de 3 R’en REDUCE – door doeltreffend te produceren kunnen we de hoeveelheid afval beperken. In 2009 hebben we 5 % minder grondstoffen gebruikt ten opzichte van 2008 REUSE – zowel papier en borden op kantoor, als vaten en kisten in de fabrieken RECYCLE – voor een optimale recycling sorteren we ons afval in meer dan twintig categorieën

3. Wij verminderen de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die we produceren

In 2009 ontmantelden we onze producten! Alle overbodige verpakkingslagen werden weggelaten. Onze buitenste wikkel werd achterwege gelaten en het formaat van onze etiketten en trays werd verkleind. We hebben ook het gewicht van onze deksels en de dikte van ons verpakkingsmateriaal gereduceerd. Al het overblijvende materiaal is volledig recyclebaar.

uomo-agricoltura

4.Wij beperken het aantal afgelegde kilometers

Dat doen we door zoveel mogelijk Italiaanse ingrediënten van Italiaanse leveranciers te gebruiken. Zo worden er tussen het veld en uw bord, en tussen de ploeg en uw vork, minder kilometers afgelegd en dus minder CO2 geproduceerd. En we geven uiteraard de voorkeur aan seizoensgroenten. Door onze producten, voor zover mogelijk, via het internationale sporennetwerk te vervoeren. Wij werken nauw samen met logistieke partners die er net zo over denken als wij en samen houden we de CO2-uitstoot zo laag mogelijk (met behulp van voertuigen met verlaagde CO2-uitstoot en volledig benutte laadcapaciteit). Door het vliegverkeer zo beperkt mogelijk te houden. Is een 10 minuten durende videoconferentie niet veel efficiënter dan wachtrijen, veiligheidscontroles en vertragingen op de luchthaven? Een prima manier om tijd en geld te winnen, én grote schade aan het milieu te vermijden.

pomodori-lavaggio

5. Wij verlagen het waterverbruik waar mogelijk

Door de manier waarop we de groenten wassen te verbeteren. Door betere wassystemen op onze verwerkingslijn. In 2009 alleen al bespaarden we een hoeveelheid water gelijk aan 12.000 flessen water… genoeg om twee jaar lang de dorst te lessen van een volledig voetbalteam.Door de manier waarop we de groenten wassen te verbeteren.