Vind hier uw producten!
corona

DUURZAAMHEID

Een groene boodschap in onze potten

Al tachtig jaar maken we voedsel met zorg, flair en liefde. We hebben een echt respect voor traditie, eren de traditionele technieken in het telen en bewaren van groenten en volgen het ritme van de seizoenen waar we maar kunnen. Al tientallen jaren ontwikkelen we intense en ondersteunende relaties met onze boeren en telers, en investeren we samen in kwaliteit en duurzaamheid.
“Groen is goed voor de zaken”
Saclà stelt alles in het werk om milieurisico’s en verplichtingen op verantwoorde wijze te beheren. We hebben onze doelstellingen transparant gemaakt, we hebben realistische doelen gesteld en we hebben een milieubeheersysteem (EMS) ontwikkeld, geïmplementeerd en gecontroleerd. We beginnen er ook over te schreeuwen en onze vooruitgang intern en extern aan de man te brengen; de helft van de strijd bestaat erin de boodschap naar buiten te brengen en mensen mee te krijgen. We willen de mensen echte en positieve voordelen brengen door steeds naar hun behoeften te luisteren en ons te blijven concentreren op wat haalbaar is.
corona

DUURZAAMHEID

Hoe wij duurzame praktijken omarmen

Koolstofdioxide

Wij verminderen de hoeveelheid koolstofdioxide door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen tijdens de verschillende verwerkingsstadia. Zoals de installatie van zonnepanelen, thermische terugwinningssystemen, vermindering van de warmteverspreiding en warmte terugwinning., dit helpt ons 400 ton CO2-uitstoot per jaar te besparen.

Afval

Ons afval wordt in 36 verschillende categorieën gescheiden met het oog op recycling: zo wordt 50% van ons afval verkocht aan afvalverwijderingsbedrijven.

En wordt onze afgewerkte olie zelfs gebruikt voor de vervaardiging van zeep, wij streven er altijd naar de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen, door steeds efficiëntere productieprocessen.

Verpakking

Wij minimaliseren het gebruik van materialen om onze verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken, in de zin van recycleerbare materialen. Het verminderen of weglaten van omhulsels en wikkels, het verkleinen van de afmetingen van onze etiketten en dienbladen  en het gewicht van onze deksels. Wij bestuderen altijd verpakkingssystemen die de consument zelf helpen om minder afval te produceren, zoals porties die precies de hoeveelheid leveren die nodig is voor eenmalig gebruik.

Vervoer

Saclà blijft waar mogelijk Italiaanse ingrediënten gebruiken, ook om het verbruik in het vervoer te beperken en zo de CO2-uitstoot te verminderen. Wij verbinden ons ertoe om bij voorkeur te kiezen voor spoorwegen of voertuigen met een lage uitstoot, die volledig beladen zijn, en vermijden luchttransport. Deze inzet is mogelijk dankzij onze nauwe samenwerking met gelijkgestemde logistieke partners die ons elke dag ondersteunen.